Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2017-04-28 13:29:02

Zapytanie ofertowe w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” - Sprzęt AGD


ZAPYTANIE OFERTOWE

    W związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu projektu pn. „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz na podstawie art. 
4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Zamówienie dotyczy sprzętu AGD.

Dokument do pobrania:


(...)

2017-04-28 13:18:23

Zapytanie ofertowe na wyposażenie wypożyczalni w sprzęt pielęgnacyjny i wspomagający w ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim”


ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wyposażenie wypożyczalni w sprzęt pielęgnacyjny i wspomagający w ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach 
Oś 9 Włączenie społeczne.

 

Dokument do pobrania:


(...)

2017-04-27 11:31:12

Przedłużenie terminu składania zapytań ofertowych


 

 

                         Projekt pn.”  Centrum Wsparcia Rodziny  w Powiecie Bolesławieckim”

             współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego , w ramach 

             Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Bolesławiec 27.04.2017r.

 

    Informujemy, że termin składania zapytań ofertowych na dostawę akcesoriów i mebli na wyposażenie lokalu przy (...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności