Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Aktualności

2017-03-21 22:42:08

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty na prowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim”


Bolesławiec, 20.03.2017r.

 

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty na prowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Informujemy, że w wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie zostało udzielone Firmie B – Consulting.

 

(...)

2017-03-10 09:52:59

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty na prowadzenie usług doradczych i specjalistycznych w ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim”


Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty na prowadzenie usług doradczych i specjalistycznych w ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

 

Dokumenty do pobrania:


Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty
(...)

2017-03-10 09:49:26

Zmiana załącznika nr 2 i załącznika nr 3 dotyczących specyfikacji na realizację usług szkoleniowych ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim”


Zmiana załącznika nr 2 i załącznika nr 3 dotyczących specyfikacji na realizację usług szkoleniowych ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

W związku z powyższym następuje przedłużenie terminu składania ofert do dnia 17 marca 2017 r. do godz. 10.00.

 

Dokumenty do pobrania:


(...)

Pozostałe aktualności

Zobacz archiwum aktualności