Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Archiwum

2016-12-02 12:13:10

Zapytanie ofertowe na wynajem lokalu z przeznaczeniem na dwa mieszkania (pokoje) treningowe dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

2016-11-30 11:23:42

Protokół z przeprowadzonego szacowania wartości zamówienia

2016-11-22 12:16:50

PRZYPOMNIENIE!

2016-08-23 11:34:23

NABÓR DO PROGRAMU KOREKCYJNO - EDUAKYCJNEGO

2016-07-29 08:13:36

Informacja o spotkaniach edukacyjnych dla rodzin zastępczych

2016-07-22 11:52:36

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BOLESŁAWCU POSZUKUJE KANDYDATÓW NA PROWADZENIE RODZINNEGO DOMU DZIECKA

2016-07-07 11:49:35

„IV Piknik Integracyjny dla Rodzin Zastępczych z terenu Powiatu Bolesławieckiego”

2016-06-23 11:43:00

SPOTKANIE – POGADANKA „RYZYKOWNE ZACHOWANIA NASTOLATKÓW I KONSEKWENCJE ICH DZIAŁAŃ”

2016-05-23 11:32:53

KAMPANIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO 2016 R.

2016-03-16 10:24:28

INFORMACJA O REALIZACJI W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” W ROKU 2016.

2016-03-11 09:55:26

ŚWIADCZENIE 500 ZŁ DLA DZIECI W PIECZY ZASTĘPCZEJ

2015-11-13 09:41:10

Wnioski o dofinansowanie z PFRON

2015-06-26 10:31:50

III PIKNIK INTEGRACYJNY

2015-05-19 09:07:36

Kampania Informacyjna z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego „Szukam Mamy i Taty”

2015-05-18 12:57:42

Konkurs plastyczny dla wychowanków rodzin zastępczych

2015-04-29 10:46:33

nowe numery telefonów

2015-03-26 10:18:51

INFORMACJA

2015-02-13 11:36:08

PROJEKT: „ Z KOMPUTEREM NA TY”

2015-02-11 09:18:52

KOMUNIKAT

2014-10-08 09:45:10

Bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna dla klientów PCPR

2014-10-01 08:52:33

Oferta pracy na stanowisku - pracownik socjalny (w zastępstwie)

2014-09-17 11:32:55

INFORMACJI O POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

2014-08-01 11:43:53

II PIKNIK INTEGRACYJNY DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

2014-07-02 10:52:15

Szkolenie dla rodzin zastępczych z lekarzem pediatrą

2014-07-02 10:42:12

Spotkanie rodzin zastępczych z funkcjonariuszem Policji Komendy Powiatowej w Bolesławcu

2014-06-25 10:06:38

II Piknik Integracyjny dla Rodzin Zastępczych

2014-06-23 11:10:33

UWAGA - ZMIANA TERMINU

2014-06-03 10:06:54

Kampania informacyjna z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2014r.

2014-06-03 09:51:56

Szkolenie dla rodzin zastępczych z zakresu udzielania pierwszej pomocy

2014-05-12 10:25:42

KONKURS PLASTYCZNY ,,MOJA RODZINA”