Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Druki do pobrania

 
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych
 
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się
 
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych
 
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na rok 2016/2017
 
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do sprzętu rehabilitacyjnego na rok 2016/2017
 
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym na rok 2016/2017
 
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na rok 2016/2017
 
Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny
 
Informacja o stanie zdrowia
 
Informacja o turnusie

Oświadczenie oraganizatora turnusu

 

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku
 
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
 
 
 
Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny
 
Informacja o stanie zdrowia
 

Informacja o turnusie

Oświadczenie oraganizatora turnusu

 

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku
 
Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
 
 Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
 
 
Data dodania: 2010-02-12 01:31:13

Inne artykuły