Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Informacja 2012 r.

                       

  Informacja o nowym programie pt. „Aktywny Samorząd”

 

Powiat Bolesławiecki rozpoczął realizację programu „Aktywny Samorząd”,   którego celem jest udzielenie osobom niepełnosprawnym dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w  ramach 9-ciu  form wsparcia.

Jednostką organizacyjną Powiatu Bolesławieckiego realizującą program „Aktywny Samorząd” jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu.

Program dotyczy likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie  osób niepełnosprawnych i obejmuje następujące obszary pomocy:

 

1. Obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, dla  osób w wieku aktywności zawodowej i dzieci posiadających:

  1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. dysfunkcję narządu ruchu.

     Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – 5.000 zł.

Udział własny wnioskodawcy – 15 % ceny brutto zakupu/usługi.  

 

2. Obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz
z oprogramowaniem, dla osób w wieku aktywności zawodowej i  dzieci posiadających:

a)  znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

b)  dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – 5.000 zł. Udział własny wnioskodawcy – 10 % ceny brutto zakupu.

 

3. Obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich, dla osób  w wieku aktywności zawodowej i  dzieci posiadających:

a)  znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

b)  dysfunkcję narządu wzroku.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – 5.000 zł.

Udział własny wnioskodawcy – 10 % brutto ceny zakupu.

 

 4. Obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich, dla osób  w wieku aktywności zawodowej i dzieci posiadających:

a)  znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

b)  dysfunkcję narządu wzroku.                                                           

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – 12.000  zł.Udział własny wnioskodawcy – 5 % ceny brutto zakupu.

 

    5. Obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach

       programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń

       lektorskich  albo brajlowskich, dla  osób w wieku aktywności zawodowej i dzieci:

a) posiadających  znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

b)  które są lub  w danym roku będą beneficjentami pomocy w ramach obszaru:  B1, B2 lub B3.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – dla osoby głuchoniewidomej – 1.500 zł, dla pozostałych  osób – 1.000 zł.

Udział własnywnioskodawcy –nie wymagany.

 

  6. Obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, dla osób  pełnoletnich i dzieci:     

   a) posiadających  znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku  życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

     b) nie  poruszających się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego 
o napędzie ręcznym.   

W przypadku kobiet powyżej 60 roku życia oraz mężczyzn powyżej 65 roku życia niezbędne jest zatrudnienie.

    Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON –  7.000 zł,

     z możliwością zwiększenia kwoty do 14.000złw indywidualnych  

     przypadkach po opinii eksperta.

Udział własny wnioskodawcy  – 10% ceny brutto zakupu.

 

7. Obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, dla  osób pełnoletnich i dzieci:

 a) posiadających znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób pełnoletnich do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

b) będących użytkownikami wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – 3.000 zł.                

Udział własny – nie wymagany.

 

8. Obszar E – pomoc w uzyskaniu  prawa jazdy kategorii B, dla osób  

   pełnoletnich, w wieku aktywności  zawodowej:

     a) posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wydany z powodu dysfunkcji narządu ruchu,

b)  nie mających przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – dla kosztów kursu 
i egzaminów –1.500 zł, dla pozostałych kosztów w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem
i dojazdem w okresie trwania kursu) – 600 zł.

     Udział własny wnioskodawcy – 25% ceny brutto  zakupu/usługi.

 

   9. Obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, dla osób w wieku aktywności zawodowej:

a)  posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

b)  aktywnych  zawodowo i mających pod swoją opieką dziecko.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON – za każde dziecko

wnioskodawcy przebywające w żłobku lub przedszkolu – 200 zł miesięcznie,

jednak nie więcej niż 2.200 złw ciągu roku.

Wymagany jest udział własny wnioskodawcy – 15% kosztów opłaty.

 

 

Pełny opis programu jest dostępny na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:  www.pfron.org.pl/portal/pl/116/1411/Aktywny_samorzad.html

 

Druki wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny  Samorząd”są dostępne:

Wnioski przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu
ul. Zwycięstwa 9, pokój 120 w terminie do  30 września 2012roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum                          PomocyRodzinie: tel. 75 7353048

Źródło: własne
Data dodania: 2012-08-15 19:03:44

Inne artykuły