Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Informacja o spotkaniach edukacyjnych dla rodzin zastępczych

Informacja o spotkaniach edukacyjnych dla rodzin zastępczych przeprowadzonych w PCPR w Bolesławcu w dniach 28 i 30 czerwca 2016 roku

W okresie wakacyjnym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie             w Bolesławcu odbyły się spotkania edukacyjne dla rodzin zastępczych. Jedno z nich, poprowadzone przez Pana Adriana Jakubowicza - funkcjonariusza Powiatowej Komendy Policji w Bolesławcu, dotyczyło zagrożeń związanych z okresem dorastania i konsekwencji zachowań ryzykownych młodzieży szkolnej przebywającej w pieczy zastępczej.

Spotkanie z przedstawicielem Policji było okazją do zadania pytań o realne zagrożenia dla dorastających dzieci i młodzieży, wynikające z codziennej rzeczywistości, możliwości ich uniknięcia oraz poszukiwania wsparcia ze strony właściwych służb.

http://www.boleslawiec.pcpr.info/dane/4/spotkanie%20ded.%201-%20mapa%20bitowa.bmp

 

http://www.boleslawiec.pcpr.info/dane/4/spotkanie%202%20-%20mapa%20bitowa.JPG

Myślą przewodnią drugiego spotkania z pedagogiem – terapeutą, wieloletnim nauczycielem Panią Katarzyna Sulik był cytat: „Dzieci potrzebują odnaleźć w swoich rodzicach  nie równoprawnych kolegów, ale dojrzałych i dorosłych ludzi” - P. Pellegrino.

Uczestnicy Warsztatów dla rodziców z rodzin zastępczych brali udział w ćwiczeniach opartych na koncepcji „Wychowania bez porażek” Thomasa Gordona oraz materiałów pomocniczych „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” Joanny Sakowskiej. Zajęcia służyły podniesieniu kompetencji rodzicielskich i wychowawczych rodzin zastępczych z terenu Powiatu Bolesławieckiego. Warto dodać, że ww. Warsztaty zostały przeprowadzone nieodpłatnie, a uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział w zajęciach.

http://www.boleslawiec.pcpr.info/dane/4/spotkanie%203-%20mapa%20bitowa.JPG

http://www.boleslawiec.pcpr.info/dane/4/spotkanie%204%20-%20mapa%20bitowa.JPG

Data dodania: 2016-07-29 08:13:36

Inne artykuły