Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Nabór na szkolenie dla kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej

RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE

                        - WIELKIE WYZWANIE, OGROMNA SATYSFAKCJA –

      Pomóżmy zapewnić opiekę i stać się rodziną dla dzieci częściowo lub całkowicie   pozbawionych opieki rodzicielskiej.

 

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu

  ogłasza nabór na szkolenie dla kandydatów

dopełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.

     

         Kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej powinni spełniać następujące warunki:

·         dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, 

·         pozostają w związku małżeńskim lub są osobami samotnymi,

·         nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,

·         wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek  w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,

·         nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,

·         stan zdrowia pozwala im na właściwą opiekę nad dzieckiem,

·         przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

·         mają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb,

·         nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         w przypadku kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

 

Osoby zainteresowanezapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu prowadzonym  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu.

 

Szkolenie prowadzone będzie przez 2 trenerów rodzinnych form opieki zastępczej zgodnie z Programem Szkoleniowym „Rodzina” zatwierdzonym przez Ministra Polityki Społecznej decyzjami z dnia 21 października 2004r., nr DPS-VI-4122-40-WB/04 oraz z dnia 12 kwietnia 2005 roku, nr DPS-VI-4122-28-WB/05.

 

  Kandydatów spełniających powyższe warunki prosimy kontakt osobisty lub telefoniczny z  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie   w Bolesławcu  przy          ul.Zwycięstwa 9, pokój 115,   pod numerem telefonu 75  735 30-48                                         w godz. 8.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku).

Źródło: PCPR
Data dodania: 2013-03-08 10:24:02

Inne artykuły