Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

O nas

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu działa od 1 stycznia 1999r.
Zostało powołane Uchwałą Rady Powiatu Bolesławieckiego w celu wykonywania zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej. Centrum jest samodzielną jednostką organizacyjno - budżetową Powiatu. Działaniem swoim Centrum obejmuje mieszkańców z terenu Powiatu Bolesławieckiego.
 
Aktualny adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu
ul. Armii Krajowej 12
59-700 Bolesławiec
 
 
 
 
 
 
 
adres e - mail: centrum@pcpr.boleslawiec.pl

Godziny urzędowania:

Poniedziałek 7.30-17.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa 7.30-15.30
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-14.00
 
Kadra PCPR:
 
Kierownik:
 
Justyna Ziółkowska
 

Dział  Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

starszy specjalista ds. osób niepełnosprawnych, pracownik nadzorujacy pracę działu: Justyna  Borowska
 
pomoc administracyjna: Jadwiga  Sobkowicz


Dział wsparcia rodzin

starszy specjalista pracy socjalnej, pracownik nadzorujacy pracę działu: Alicja Farynow                                                         

starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej:  Beata  Bielecka - Skóra 

starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej:  Agnieszka  Kalamarz

starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej:  Helena  Kowalska  

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Lidia  Lewandowska 

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Patrycja Bilska

młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej: Paulina Ambroży    

starszy pracownik socjalny:  Sylwia  Czuchajda - Chołost

starszy pracownik socjalny:  Diana  Kawałko

 
 
Dział Świadczeń i Należności
 
starszy specjalista ds. świadczeń i należności, pracownik nadzorujacy pracę działu:  Agnieszka  Wiśniewska
 
starszy specjalista pracy socjalnej:  Ewelina Szmit  - Zając

specjalista ds. świadczeń i należności: Magdalena Łużna
 
Dział Finansowo - Administracyjny
 
główny księgowy,  pracownik nadzorujacy pracę działu :  Teresa  Budas

pomoc administracyjno - biurowa:  Iwona  Awłasewicz
 
księgowa:  Małgorzata Szczerba
 

 Biuro Projektu: „CENTRUM WSPARCIA RODZINY W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM ”

specjalisty ds. rozliczeń:  Małgorzata Szczerba
 
asystent koordynatora prjektu:  Matylda Kruszkin
 

 
 
 
 
 
 
 
                     
 
 
Data dodania: 2011-02-12 01:31:13

Inne artykuły