Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Dokumenty do pobrania

formularz_oferty_zapytania 2013 _festyn.doc

Pobierz jako doc

formularz_oferty_zapytanie_ofertowe_zajęcia rehabilitacyjne.doc

Pobierz jako doc

wniosek dla osoby dla osoby pełnoletniej

Pobierz jako doc

wniosek dla podopiecznego

Pobierz jako doc

wkładka obszar C zadanie 3

Pobierz jako doc

wkładka obszar C zadanie 4

Pobierz jako doc

wkładka obszar A zadanie 1

Pobierz jako doc

wkładka obszar A zadanie 2

Pobierz jako doc

wkładka obszar B zadanie 1i 2

Pobierz jako doc

wkładka obszar C zadanie 1

Pobierz jako doc

wkładka obszar C zadanie 2

Pobierz jako doc

wkładka obszar D

Pobierz jako doc

wkładka moduł II

Pobierz jako doc

załącznik nr 2a zaświadczenie lekarskie do zadania B1, C1, C3, C4

Pobierz jako doc

załącznik nr 2b zaświadczenie lekarskie do zadania B1

Pobierz jako doc

załącznik do modułu II zaświadczenie z uczelni

Pobierz jako doc

załacznik nr 3 oświadzczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pobierz jako doc

załącznik nr 1 oświadczenie o dochodach

Pobierz jako doc

FORMULARZ OFERTOWY

Pobierz jako doc

FORMULARZ OFERTOWY

Pobierz jako doc

FORMULARZ OFERTOWY

Pobierz jako doc

FORMULARZ OFERTOWY

Pobierz jako doc

FORMULARZ OFERTOWY

Pobierz jako doc

FORMULARZ OFERTOWY

Pobierz jako doc

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Pobierz jako doc

Informacja o realizacji w Powiecie Bolesławieckim pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w roku 2015.

Pobierz jako doc

wkladka obszar C zadanie 3

Pobierz jako doc

wkladka obszar C zadanie 2

Pobierz jako doc

wkładka obszar B zadanie 1 i 2

Pobierz jako doc

wkładka obszar A zadnie 2

Pobierz jako doc

załącznik nr 1 oświadczenie o dochodach

Pobierz jako doc

załącznik nr 2a zaświadczenie lekarskie do zadania C3, C4

Pobierz jako doc

załącznik nr 3 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pobierz jako doc

wniosek dla osoby pełnoletniej

Pobierz jako doc

wkładka Moduł II

Pobierz jako doc

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Pobierz jako doc

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Pobierz jako doc

Sprawozdanie z działalności w roku 2015 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu

Pobierz jako doc

Sprawozdanie z efektów pracy za rok 2015 Zespołu do Spraw Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Pobierz jako doc

Informacja o turnusie

Pobierz jako doc

Oświadczenie oraganizatora turnusu

Pobierz jako doc

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Pobierz jako doc

wniosek dla osoby pełnoletniej

Pobierz jako doc

wkładka obszar A Zadanie1

Pobierz jako doc

wkladka obszar A Zadanie 2

Pobierz jako doc

wkładka obszar B Zadanie nr 1 i nr 2

Pobierz jako doc

wkładka obszar C Zadanie nr 2

Pobierz jako doc

wkładka obszar C Zadanie nr 3

Pobierz jako doc

wkładka obszar C Zadanie nr 4

Pobierz jako doc

wkładka obszar D

Pobierz jako doc

oświadczenie o dochodach - załącznik nr 1

Pobierz jako doc

zał. 2a do wniosku zaś.lekar B1

Pobierz jako doc

załącznik 2b zaświadczenie lekarskie do Zadania B1

Pobierz jako doc

załącznik do wniosku z modulu II zaświadczenie z uczelni

Pobierz jako doc

załącznik nr 2a zaświadczenie lekarskie do zadania C3,C4

Pobierz jako doc

załącznik nr 3 oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Pobierz jako doc

SCHEMAT ORGANIZACYJNY PCPR

Pobierz jako doc

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PCPR

Pobierz jako doc

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych/architektonicznych/w komunikowaniu się na rok 2016/2017

Pobierz jako doc

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na rok 2016/2017

Pobierz jako doc

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON do sprzętu rehabilitacyjnego na rok 2016/2017

Pobierz jako doc

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym na rok 2016/2017

Pobierz jako doc

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na rok 2016/2017

Pobierz jako doc

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych

Pobierz jako doc

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu się

Pobierz jako doc

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych

Pobierz jako doc

formularz ofertowy

Pobierz jako doc

wykaz materialow budowlanych

Pobierz jako doc

Zapytanie ofertowe - Remont i Prace Wykończeniowe

Pobierz jako doc

Formularz ofertowy - Remont i Prace wykończeniowe

Pobierz jako doc

Specyfikacja dotycząca organizacji usług doradczych i specjalistycznych

Pobierz jako doc

Wzór umowy dla wykonawcy

Pobierz jako doc

Załącznik nr 3

Pobierz jako doc

Załącznik nr 4a

Pobierz jako doc

Załącznik nr 4b

Pobierz jako doc

Załącznik nr 4c

Pobierz jako doc

Załącznik nr 4d

Pobierz jako doc

Załącznik nr 5

Pobierz jako doc

Załącznik nr 6

Pobierz jako doc

Załącznik nr 8

Pobierz jako doc

Formularz ofertowy

Pobierz jako doc

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Pobierz jako doc

Załącznik nr 1

Pobierz jako doc

Załącznik nr 2

Pobierz jako doc

Załącznik nr 3

Pobierz jako doc

Załącznik nr 4a

Pobierz jako doc

Załącznik nr 4b

Pobierz jako doc

Załącznik nr 4c

Pobierz jako doc

Załącznik nr 4d

Pobierz jako doc

Załącznik nr 5

Pobierz jako doc

Załącznik nr 6

Pobierz jako doc

Specyfikacja szkolenia

Pobierz jako doc

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Pobierz jako doc

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Pobierz jako doc

Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia

Pobierz jako doc

Załącznik nr 4a - Oświadczenie

Pobierz jako doc

Załącznik nr 4b - Oświadczenie

Pobierz jako doc

Załącznik nr 4c - Oświadczenie

Pobierz jako doc

Załącznik nr 4d - Oświadczenie

Pobierz jako doc

Załącznik nr 5 - Wykaz zamówień

Pobierz jako doc

Załącznik nr 6 - Wykaz usług, doświadczenie wykonawcy.

Pobierz jako doc

Załącznik nr 7 - Uprawnienia

Pobierz jako doc

Załącznik nr 2 - Wzór umowy poprawiony

Pobierz jako doc

Załącznik nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia B poprawiony

Pobierz jako doc

specyfikacja i kosztorys protezy

Pobierz jako doc

propozycja specyfikacji i kosztorysu do protezy

Pobierz jako doc

specyfikacja i kosztorys naprawy protezy

Pobierz jako doc

propozycja specyfikacji i kosztorys naprawy protezy

Pobierz jako doc

Zapytanie ofertowe - akcesoria

Pobierz jako doc

Zapytanie ofertowe - meble

Pobierz jako doc

Zapytanie ofertowe - Sprzęt rehabilitacyjny

Pobierz jako doc

Zapytanie ofertowe - Sprzęt AGD

Pobierz jako doc

Zasady udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Pobierz jako doc

Zasady udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Pobierz jako doc

Zapytanie ofertowe do lokalu

Pobierz jako doc

Druki do pobrania

Przeglądaj listę odnośników