Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

BAZA TELEADRESOWA INSTYTUCJI UDZIELAJĄCYCH POMOCY OSOBOM DOZNAJĄCYM PRZEMOCY W RODZINIE_DOLNY ŚLĄSK

PORADNIK DLA OSÓB DOZNAJĄCYH PRZEMOCY W RODZINIE

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej zawierającej informacje dla osób doświadczających przemocy ze strony najbliższych osób. Niniejsza strona internetowa powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej uzyskanemu w 2015 r. przez Powiat Bolesławiecki w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 2015 r. na realizację projektu „Zatrzymać Przemoc”

http://www.zatrzymacprzemoc.pl/

Data dodania: 2016-08-03 10:01:33

Inne artykuły