Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Wnioski o dofinansowanie z PFRON

                Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu przypomina wszystkim organizacjom pozarządowym z terenu Powiatu Bolesławieckiego działającym na rzecz osób niepełnosprawnych, że zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków PFRON (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 926), wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji  i turystyki osób niepełnosprawnych należy składać do dnia  30 listopada 2015 roku  w siedzibie tut. Centrum przy ul. Armii Krajowej 12 w Bolesławcu, pokój nr 105.

Data dodania: 2015-11-13 09:41:10

Inne artykuły