Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zapytanie ofertowe na wynajem lokalu z przeznaczeniem na dwa mieszkania (pokoje) treningowe dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wynajem lokalu z przeznaczeniem na dwa mieszkania (pokoje) treningowe dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych oraz kuchni, łazienki, toalety i pomieszczenie gospodarcze oraz salę szkoleniową i punkt konsultacyjno - doradczy w ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Oś 9 Włączenie społeczne.

 

Dokument do pobrania:

Data dodania: 2016-12-02 12:13:10

Inne artykuły