Powiększ napisy | Pomniejsz napisy

Zapytanie ofertowe na wyposażenie wypożyczalni w sprzęt pielęgnacyjny i wspomagający w ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim”

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wyposażenie wypożyczalni w sprzęt pielęgnacyjny i wspomagający w ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach 
Oś 9 Włączenie społeczne.

 

Dokument do pobrania:

Data dodania: 2017-04-28 13:18:23

Inne artykuły